KSE і dev.ua провели захід «Як виграти від AI: практичний погляд та перспективи»

KSE і dev.ua провели захід «Як виграти від AI: практичний погляд та перспективи»

26 червня в Київській школі економіки топові українські AI-спеціалісти та візіонери поділилися інсайтами про те, як приборкали штучний інтелект, і як за допомогою нього змінюють правила гри. 3-годинний захід, наповнений порадами, кейсами та дискусіями, організували KSE та медіа про технології dev.ua

У заході взяли участь:

Тимофій Милованов, президент Kyiv School of Economics, з темою “Навчитись вчитись в AI”;

Олександр Краковецький, CEO ІТ-компанії DevRain, автор книжки “ChatGPT, DALL·E, Midjourney. Як генеративний штучний інтелект змінює світ”, з темою “Аналіз даних з використанням технологій генеративного AI”;

Денис Суділковський, бренд і бізнес директор ЛУН, директор з інновацій в Prjctr AI Lab, з темою “Наймання АІ для людей чи замість них?”;

Михайло Пацан, інвестор, підприємець, експерт з питань бізнес-аналізу із застосуванням AI, Web3 розробник, засновник “Learn to Earn Global”, з темою “Безпека AI: етика та як не натрапити на діпфейки”;

Олексій Мінаков, експерт з піару, комунікацій і застосування технологій AI, з темою “Як побудувати культуру використання AI: від експериментів до трансформації на AI-powered компанію”.

Відкрив подію Тимофій Мілованов, який підкреслив важливість штучного інтелекту в сучасному світі та розповів, чому людям можна повчитися в ШІ: «У новій системі людського капіталу важливим є творчість та вміння доводити справи до кінця».

«Молодь активно співпрацює з ШІ та делегує йому різноманітні задачі. Це значно збільшує ефективність процесів», – поділився Денис Суділковський.

«Забудь про Google на тиждень і користуйся ШІ. Таким чином краще зрозумієш можливості технології», – порадив Олексій Мінаков

Також на гостей заходу чекала панельна дискусія на тему “Reopening AI”, модератором якої став Стас Юрасов, CEO dev.ua. Учасники обговорили найбільш актуальні питання, повʼязані з AI та перспективами його розвитку, а також відповіли на запитання гостей. 

Подивитися запис події та дізнатися, як приборкати АІ, можна за посиланням.

ENGLISH VERSION:

KSE and dev.ua held the event “How to benefit from AI: practical insights and prospects”

On June 26, at the Kyiv School of Economics, top Ukrainian AI specialists and visionaries shared their insights on how they have harnessed artificial intelligence and how they are changing the rules of the game with the help of AI. The 3-hour event filled with tips, case studies, and discussions was organized by KSE and tech news website dev.ua. 

The speakers were:

Tymofyi Mylovanov, President at the Kyiv School of Economics, with the topic “Learning to learn from AI”;

Oleksandr Krakovetskyi, CEO of IT company DevRain, author of the book “ChatGPT, DALL·E, Midjourney. How Generative Artificial Intelligence is Changing the World”, with the topic “Data Analysis Using Generative AI Technologies”;

Denys Sudilkovskyi, Brand and Business Director at LUN, Director of Innovation at Prjctr AI Lab, with the topic “Hiring AI for People or Instead of Them?”;

Mykhailo Patsan, investor, entrepreneur, expert in business analysis using AI, Web3 developer, founder of “Learn to Earn Global”, with the topic “AI Security: Ethics and How to Avoid Deepfakes”;

Oleksii Minakov, expert in PR, communications, and the application of AI technologies, with the topic “How to Build an AI Culture: From Experiments to Transformation into an AI-powered Company”.

The event was opened by Tymofyi Mylovanov, who emphasized the importance of artificial intelligence in the modern world and explained what people can learn from AI: “In the new human capital system, creativity and the ability to see things through to the end are important”.

Young people are actively collaborating with AI and delegating various tasks to it. This significantly increases the efficiency of processes”, said Denys Sudilkovskyi.

Forget about Google for a week and use AI. This way, you will better understand the possibilities of the technology”, advised Oleksii Minakov.

The event also featured a panel discussion on the topic “Reopening AI,” moderated by Stas Yurasov, CEO of dev.ua. Participants discussed the most relevant issues related to AI and its development prospects and answered guests' questions.

You can watch the event and learn how to harness AI at the link.