Професор KSE University став співредактором наукового журналу Eastern European Economics

Професор KSE University став співредактором наукового журналу Eastern European Economics

Науковий журнал Eastern European Economics, заснований у 1962 році, публікує статті про економіку Центральної та Східної Європи, зокрема, їхній досвід інтеграції в європейську та глобальну економіку. Статті в журналі проходять експертну оцінку редактором і рецензування анонімними рецензентами. Журнал проіндексований у провідних наукових базах даних, зокрема, Web of Science.

На запрошення редактора Eastern European Economics професор Максим Обрізан долучився до редакційної колегії журналу як співредактор. 

«Для мене велика відповідальність допомагати у відборі найрелевантніших наукових робіт про економіку медицини та мікроекономіку та пошуку рецензентів. Сподіваюсь, що досвід підготовки щотижневого звіту NEP-TRA RePEc, що містить нові роботи в галузі перехідної економіки, а також власні наукові публікації добре підготували мене до цього виклику. З нетерпінням чекаю першого рукопису для розгляду!», — коментує Максим Обрізан.

ENGLISH VERSION:

A KSE University professor became a co-editor of the scientific journal Eastern European Economics

At the invitation of the editor of Eastern European Economics, Professor Maksym Obrizan joined the journal's editorial board as a co-editor.

The scientific journal Eastern European Economics, founded in 1962, publishes articles on Central and Eastern European economies, particularly their experience of integration into the European and global economies. Articles in the journal undergo peer review by the editor and anonymous reviewers. The journal is indexed in leading scientific databases, including Web of Science.

"Being responsible for selecting the most relevant scientific papers on the economics of medicine and microeconomics, as well as searching for reviewers, is a great responsibility for me. I hope that my experience preparing the weekly NEP-TRA RePEc report, which includes new works in transition economics and my own scientific publications, has prepared me well for this challenge. I'm looking forward to reviewing the first manuscript!" — commented Maxim Obryzan.